Pärnu kogukond

 

Kontakt: Eha Kard 4422139, 55584810
Mai 16-63, 80025 Pärnu
Kokkusaamine: iga kuu 3. kolmapäev 15.00 Teater
„Endla”
Tegevused: Klubiõhtud koos juubeisünnipäevade
tähistamisega
Info vahetamine
Vestlusõhtud huvitavate inimestega.
Mulkide üle-eestilistest kokkusaamistest osavõtmine ja ülesannete täitmine