Vanemkonna ülesanded:

 

Ene Saar - seltsi vanem - üldkorraldus


Leili Weidebaum - asendab vanemat, Mulkide Almanaki toimetuse kolleegiumi liige, varade hoidmine, kassapidaja, murdekeele viljelemine ja murdekeele vihikute trükiks ettevalmistamine.

 

Eino-Jüri Laarmann - asendab vanemat projektide koostamisel ja sellealastel nõupidamistel ja kohtumistel, viib ellu projekti "Kaotatud aegu ei leita enam kunagi".

 

Kaupo Ilmet - Mulkide Almanaki toimetuse kolleegiumi liige


Malle Kurm - Mulkide Almanaki toimetaja.

 

Sirje Sinilo - protokolliülem ja Mulkide Almanaki toimetuse kolleeriumi liige.

 

Anne Järv - Mulgi murderingi töö läbiviija


Ain Hillar Arnim  -  Mulkide tare vanem.


Jaanus Jaama - arhivaar, Mulkide Almanaki arvutitöö ja toimetuse kolleegiumi liige, mulkide kirjavara levitamine.


Enel Pehap - Mulkide Seltsi kodulehekülje haldamine.

 

Laine Raud - Mulkide Almanaki toimetuse kolleeriumi liige, töö noorte mulkidega


Valve Luuka - elulood, rahvariided Mulkide Seltsi liikmetele.


Elvi Kirsipuu - Tallinna Mulkide Seltsi töö korraldamine.


Eha Kard -  Pärnu kogukonna töö korraldamine, Mulkide Almanaki toimetuse kolleeriumi liige.


Meeta Meltsas - Tartu kogukonna töö korraldamine, Mulkide Almanaki toimetuse kolleegiumi liige.